Objecten in Windows

  
Een object kan een bestand, een map of een station zijn op je computer.
Duid aan of het getoonde pictogram een bestand, map of station aanduid!
Er is slechts 1 juist antwoord mogelijk.
Vul vervolgens je werkbundel aan!