---:: De taken van het besturingssysteem ::---

Duid aan welke handeling(en) het computersysteem vervult
bij de getoonde handeling in de afbeelding.
(opgelet! soms zijn er meerdere antwoorden per vraag mogelijk)

Lees ook zeker de feedback die je krijgt na elk antwoord.
Neem vervolgens de juiste antwoorden over in je werkbundel!